Projekt został zrealizowany
w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy.